Начало Начало Начало Начало

    

  

ВАЖНО! Напомняме на дванадесетокласниците, че  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще приеме състезателите, постигнали високи резултати във всичките етапи на състезанието „Свети Иван Рилски“, в следните специалности: Българска филология, Славистика, Български език и история, Български език и корейски език, Български език и китайски език, Български език и турски език, Български език и навoгръцки език и Балканистика. 

                        СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Свети Иван Рилски”

 

 

Година ХV

 

Състезанието се провежда

под патронажа на Областния управител на Пловдивска област и на Института за български език при БАН 

с партньорството на СУ „Черноризец Храбър”

                  

              ИЗВЪНРЕДНИЯТ ЕТАП

 

за учениците  от 7. клас и зрелостниците

 

           ще се проведе на 17 февруари 2018 година (събота) в СУ „Черноризец Храбър”, гр. Пловдив.

           Участието НЕ е обвързано с участие в предишния етап.

ü От 9,00 ч. до 11,30 ч. за учениците от 7. клас, които ще работят по формата на националното външно оценяване след 7. клас – тест + преразказ с дидактическа задача.

ü От 9,00 ч. до 13,00 ч. за участниците от 12. клас, които ще работят по формата на ДЗИ – тест + 41. задача.

                  Класирането ще се извърши по резултатите само от теста и за 7., и за 12.  клас. Оценката на зрелостниците за прием в ПУ „Паисий Хилендарски“  ще се формира и с точките от 41. задача.

 

        ВАЖНО! ТЕКСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И ОЦЕНЕНИ!

 

Учениците, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени.

Резултатите ще бъдат изнесени на 13 март заедно с информация за получаването на наградите на сайта на състезанието.

Заявки и такси за правоучастие в размер на 11 (единадесет) лева ще се приемат в СУ „Черноризец Храбър” в работните дни от 1 февруари до 1 февруари  2018 т. включително от 9,30 ч. до 17,30 ч.

ВАЖНО! Записването приключва при заемане на местата в сградата на училището преди обявения краен срок .

В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

 

За повече информация – 0893 82 51 53 (от 9,30 ч. до 17,30 ч. от 01.02. 2017 г. до 15.02.2018 г.)